Hudba pomáhá

První momenty s týmem Hudba pomáhá

Výběr rodiny pro následující ročník sousedské benefice je týmová práce, takže se ho mohou zúčastnit všichni členové pořadatelského týmu. Důležitou roli v tomto procesu ale plní také průvodce rodiny, což je člověk, který seznamuje rodinu s tím, co projekt Hudba pomáhá vlastně obnáší, nominuje ji do výběru a následně nám předává její příběh. V čem spočívá role průvodce, nám za oddělení péče o rodinu přiblížila Pája Šiková.
Co je úkolem oddělení péče o rodinu?

Cílem našeho oddělení je to, aby rodina, kterou festival podporuje, měla všechny informace a dostatečnou podporu, a aby byly v pořádku všechny potřebné dokumenty. Kromě toho se staráme o výběr rodiny, kterou budeme podporovat v následujícím roce, a také jsme v kontaktu s rodinami, které naší sousedskou beneficí už prošly.

Co máš vlastně v našem týmu na starosti?

Jsem vedoucí oddělení péče o rodinu. Jelikož všem vedoucím říkáme “kvočny”, tak jako správná kvočna mám svoje kuřátka, o která se starám. Každý z nich má pak svůj přidělený úkol. Já konkrétně mám přitom na starosti výběr budoucí podporované rodiny a také komunikaci s rodinou, které aktuálně pomáháme.

Proč sis vybrala právě tuto pozici? Jak ses k tomu dostala?

Já bych řekla, že si ta pozice vybrala mě. V naší benefici jsem začínala jako dobrovolník u vstupenek. Když jsme pak měli poradu před dalším ročníkem, Karel najednou oznámil, že se budu starat o rodinu na koncertech. Myslím, že mě chtěl posunout někam dál, kde je to potřeba. Taky vím, že Karel má dar vidět v lidech potenciál, který umí využít. Ten úkol mě ale každopádně nadchnul a potěšil.

Kdo další je součástí oddělení péče o rodinu?

V tomto oddělení je se mnou Zdenda Jiřena, který se stará hlavně o rodinu na koncertech, a Gabča Špinarová, která má na starosti komunikaci s rodinami z předchozích ročníků.

O co všechno se tedy společně staráte?

Naším hlavním úkolem během benefice je postarat se o rodinu, kterou podporujeme. Začíná to schůzkou, kdy se seznamujeme a podepisujeme smlouvu o spolupráci. Rodina se pak se vším, co potřebuje, obrací na naše oddělení. Zároveň pokud někdo v týmu potřebuje vyřešit něco ohledně rodiny, obrací se také na nás. Jsme takoví prostředníci, kteří pomáhají vše vykomunikovat.

Co s podporovanou rodinou absolvujete?

Kromě toho, že jsme pro podporovanou rodinu spojkou s ostatními členy týmu, se o ni staráme také přímo na koncertech. Řešíme praktické věci, jako například kam mají zaparkovat, kdy jdou na jeviště nebo kudy mají jít. Také se jim ale snažíme být oporou, když na ně přijde tréma nebo se objeví nějaká nečekaná situace. Jsme tu prostě pro ně ve všech ohledech.

Spolupráce s rodinou končí, když podepisujeme darovací smlouvu a předáváme peníze. Samozřejmě jsme s nimi ale dál v kontaktu, o to už se stará Gabča Špinarová, která zve rodiny na naše akce a koncerty. Kromě toho zjišťuje, jak se mají a jak jim pomohla léčba, rehabilitace nebo pomůcky, na které jsme vybírali peníze.

 

Obracejí se na vás rodiny zpětně i po koncertech?

Hlavní kontaktní osobou pro rodiny podporované v minulosti je Gabča, která se také stará o předání peněz. Stalo se nám ale třeba i to, že se mi rodina po koncertech ozvala s kontaktem na jinou rodinu, která by potřebovala pomoci. Jiná mě kontaktovala s tím, že se zmínili nějaké firmě, zda by naši benefici nechtěli podpořit jako sponzor. Z toho je patrné, že rodinám, které podporujeme, benefice přirostla k srdci a snaží se také pomoci.

Máte v týmu nějaké volné místo?

K našemu týmu se může určitě přidat někdo další. Nemáme žádné podmínky, ale dobrým předpokladem je schopnost efektivní organizace, komunikace a menší nebo žádná vnitřní bariéra při jednání s člověkem s postižením a jeho rodinou. Také často využíváme znalosti z oblasti speciální pedagogiky nebo sociální práce, kdy více tušíme, co rodina řeší, a můžeme ostatním v týmu lépe vysvětlit odborná témata. Já ale ráda říkám, že kde je srdce, tam je i cesta. 

Máte ještě nějaké další povinnosti?

Naše oddělení zodpovídá také za výběr rodiny, kterou budeme podporovat v následujícím roce. To zahrnuje shromažďování všech nominací, komunikaci s průvodci rodin a uspořádání hlasování, kde tým rodinu pro další ročník vybere.

Mohla bys nám tento proces více popsat?

Hudba pomáhá podporuje děti s postižením, které bydlí v Pardubickém kraji. Každý člen týmu může nominovat do výběru rodinu, o které si myslí, že by naši pomoc potřebovala. V takovém případě by ji měl kontaktovat, ověřit, zda splňuje naše kritéria, a zjistit informace, na základě kterých bude moci týmu rodinu představit – tedy hlavně jejich příběh a jak by využili vybrané finance.

Tímto způsobem se člověk stává průvodcem dané rodiny. Všechny příběhy pak u sebe shromažďuji já. Následně uspořádáme hlasování, které probíhá většinou na Hudbím táboře. Každý průvodce zde představí svou rodinu a všichni členové týmu pak mají možnost dát jedné z nich svůj hlas. Jakmile rodinu pro příští ročník vybereme, průvodci své svěřence informují o výsledcích hlasování.

 

Proč se výběr rodiny provádí rok dopředu?

Rodinu pro následující ročník volíme s dostatečným předstihem, aby mohla být ještě během koncertů seznámena s tím, jak u nás všechno probíhá. Průvodce ji pozve na některý z koncertů a seznamujeme ji s dalšími členy týmu. Díky tomu vědí, do čeho jdou, a mají případně prostor si svou účast rozmyslet.

Kdo je to tedy průvodce rodiny?

Jedná se o člena týmu, který přivádí nějakou rodinu do styku s naší sousedskou beneficí, nominuje ji do výběru a potom je s ní nadále v kontaktu. Je to vlastně taková první kontaktní osoba, která rodině představí, co děláme a proč, ale i co jim můžeme nabídnout. Pokud ji pak vybereme, sleduje její cestu až do konce a obvykle s ní komunikuje i po koncertech.

Kdy role průvodce začíná?

Všechno začíná v momentě, kdy se člověk rozhodne, že chce nějakou rodinu, kterou zná nebo o které slyšel, kontaktovat a spojit s naším festivalem.

O co se průvodce stará? Jaká je jeho funkce v našem týmu?

Průvodce musí kontaktovat rodinu a zjistit potřebné informace pro nominaci do výběru pro příští ročník. Je to její jediná kontaktní osoba, takže rodině dává vědět, kdy se bude hlasovat, ale samozřejmě i jak hlasování nakonec dopadlo. Celému našemu týmu navíc prezentuje její příběh.

Pokud bude průvodcova rodina pro podporu v dalším ročníku skutečně zvolena, pozve ji na koncert, kde jí přiblíží, jak vypadá průběh akce, aby všichni měli představu, co pro ně bude spolupráce s naší sousedskou beneficí znamenat. Je to moment, kdy rodina může ještě odstoupit, pokud by pro ně například bylo těžké sdílet svůj příběh veřejně.

Průvodce dále domlouvá schůzku rodiny s oddělením péče o rodinu, které se také sám zúčastní. Potom už je rodina v kontaktu hlavně s naším oddělením, ale role průvodce trvá v tom, že stále s rodinou komunikuje a je tu pro ni, kdyby kdokoli z nich něco potřeboval.

 

V jaké roli průvodce během festivalu vystupuje?

Tohle samozřejmě není nijak přesně dané. Může to být jen někdo, kdo rodinu zná a doporučí dále, ale také jejich blízký kamarád. Každý průvodce si to nastaví podle toho, jak to cítí.

Kdo se může stát průvodcem?

Každý člen naší sousedské benefice má nárok přivést novou rodinu, sdílet s ní tyto okamžiky, vzájemně bořit bariéry, a to klidně opakovaně. V dalším roce bychom tuto možnost ale chtěli otevřít i pro naše partnery. Když se rodina ozve sama třeba skrze sociální sítě, jejím průvodcem se stává oddělení komunikace nebo případně oddělení péče o rodinu.

Také se nám už stalo, že nám kontakt předala rodina, kterou jsme v minulosti podpořili. Tato rodina se ale nechtěla dalšího ročníku účastnit v roli průvodce, a proto jsem se v tu chvíli stala průvodcem já sama. Kdyby ale nějaká z podpořených rodin o průvodcování zájem měla, myslím, že by to určitě nebyl problém.Jaké informace musí průvodce o rodině zjistit?​

Nejdůležitější jsou samozřejmě základní údaje, jako je jméno, věk, bydliště a diagnóza handicapovaného dítěte, ale i jaká je příčina vzniku postižení nebo kdo jsou další členové rodiny. Potom by se měl člověk určitě zajímat také o to, jaký je celý příběh rodiny, jak se jí aktuálně daří a na co by využila vybrané finance. Kromě toho je nutné zjistit, zda rodina zná náš festival, zda počítá s medializací jejího příběhu a je na ni připravená.

Proč je dobré být průvodcem? Co si z toho člověk může odnést?

Vnímám, že největším přínosem je určitě to, že role průvodce otevírá naše oči. Už to, že je tady taková možnost, nás podněcuje, abychom se více dívali kolem sebe. Když se někdo stane průvodcem, tak má skvělou příležitost být nablízku rodině, kde je handicapované dítě, a stát se součástí jejich příběhu, být člověkem, který je dovedl k pomoci.

Ne pro všechny je běžné komunikovat s někým, kdo prožívá takovou situaci jako naše rodiny, a proto tato role přináší možnost bořit vnitřní bariéry nebo předsudky, které v komunikaci můžeme mít. Znám mnoho lidí, kteří se bojí mluvit s lidmi s postižením nebo jejich rodinami. Průvodci zjišťují, že ten strach mít vlastně vůbec nemusí.Mohou být s rolí průvodce spojená i nějaká negativa?

Možná to, když rodina, kterou průvodce do našeho výběru pro následující ročník nominuje, není týmem zvolena. Dokážu si představit, že je to pak každému průvodci líto, protože by si samozřejmě pro tuto rodinu pomoc opravdu přál. Jinak mě nic nenapadá.

Kdy role průvodce končí?

Řekla bych, že role průvodce nikdy nekončí. Už je tam vytvořený nějaký vztah, který mezi průvodcem a rodinou zůstává i nadále.

Co může člověk udělat, pokud zná rodinu s handicapovaným dítětem, kterou by chtěl podpořit?

Pokud je to například návštěvník našeho festivalu, bude nejlepší, když dá o rodině vědět někomu z týmu Hudba pomáhá nebo napíše na naše sociální sítě. Pokud je to člen našeho týmu nebo parťák, kontaktní osobou jsem já. Informace mi kdokoli může zaslat na email pavla.sikova@hudbapomaha.cz. Pokud budou kompletní, rodinu zahrneme do výběru na další rok.

Můžeš nám něco říct o průvodkyních pro loňský a letošní rok?

Verča Voženílková dohromady za všechny ročníky nominovala do našeho výběru nejvíce rodin a průvodce dělala hned dvakrát, konkrétně Lněničkovým v roce 2021 a Novotným v roce 2022. Jája Jůzová, se stala průvodkyní Doležalových, se ujala své role originálně a vymyslela pro rodinu i jedno velké překvapení.