Hudba pomáhá

Hudba vyrazila na tábor, tentokrát do domovských Morašic!

Sousedská benefice Hudba pomáhá ani v letošním roce nezůstává pouze u vánočních koncertů. Tmelíme, zkoušíme, pilně připravujeme...

Sousedská benefice Hudba pomáhá ani v letošním roce nezůstává pouze u vánočních koncertů. Tým organizátorů navázal na úspěšný projekt z loňska a připravil podzimní akci s názvem Hudba na táboře. Účastníci měli dokonce na výběr ze dvou různých víkendů, a to buď v září, nebo začátkem října. Všichni se pak potkali přímo v Morašicích, kde se rozjely přípravy na blížící se šestnáctý ročník, a poté vyrazili společně s letos podporovanou rodinou na procházku po okolních lesích.

Páteční večery probíhaly v prostorách zámku v Litomyšli. Vedoucí organizátorského týmu se nejprve sešli u Srdce pro Václava Havla, kde diskutovali nejen nad významem a směřováním oblíbené benefice, ale i nad filantropickými aktivitami v našem regionu. „Naše organizace právě prochází obdobím přerodu, někteří členové týmu zakládají nové rodiny a nemohou se příprav naplno účastnit. Je pro nás nutné, aby do kolektivu stále přibývali mladí lidé, a to se nám naštěstí daří. Tato situace nás učí důležitosti vzájemné tolerance, respektu a pomoci,“ popisuje ředitel festivalu Karel Telecký.

Již z loňského ročníku Hudbího tábora vyplynula důležitost komunikace v rámci týmu. Tato potřeba je umocněna právě částečnou změnou, která v kolektivu právě probíhá. Tomuto tématu proto organizátoři věnovali sobotní dopoledne, kdy jednotlivá oddělení organizačního týmu nejprve probrala strategii pro letošní ročník. Všichni ale zároveň přemýšleli také nad tím, jak jejich oddělení vlastně fungují, které role jednotliví členové zastávají a co by bylo možné v budoucnu dělat jinak.

Velmi důležitá byla také debata celého týmu nad otázkou, na jakých principech stojí Hudba pomáhá a co by se dalo zlepšit. „Utvrdili jsme se v tom, že hodnoty, ze kterých vycházíme, jsou zejména přátelství, sousedství a dobrá atmosféra v týmu. Nicméně musíme ještě o něco vylepšit vzájemnou komunikaci, a proto jsme také uspořádali tuto akci, kde se tým sešel a seznámil s novými členy ještě před festivalovým zápřahem. Navíc jsme připravili aktivity a semináře zaměřené právě na tuto oblast,“ doplňuje Telecký.

Během prvního víkendu byl pro účastníky připraven kurz první pomoci Podlitina, kde si účastníci vyzkoušeli týmové řešení simulovaných situací. Další sobotu pak proběhlo zajímavé školení od paní Heleny Wiesenbergové na téma „Efektivní komunikace a vedení lidí“, které přineslo náměty na zlepšení interní komunikace v týmu. Nezapomnělo se ale ani na zkoušku orchestru, který je letos výrazně rozšířený.

Společný víkend završil oběd s partnery, podporovateli festivalu a dříve podpořenými rodinami. S týmem se navíc přijeli seznámit také Novotní, kterým bude letošní ročník věnován. Po obědě proběhlo natáčení rozhovoru a celá skupina poté vyrazila na výlet do Budislavi. „Vždy vybíráme bezbariérové trasy, a díky tomu se k nám připojují také celé rodiny i s kočárky. Hlavně si ale vyzkoušíme procházku lesem s invalidním vozíkem a všem nám potom naplno dojde, že naše benefiční koncerty mají smysl,“ vysvětluje Matěj Drahoš z oddělení fundraisingu.

A jak se táborové aktivity líbily dalším organizátorům, kteří se akce zúčastnili? „Pro mě, nového člena týmu festivalu Hudba pomáhá, byla akce přínosem hlavně v tom, že jsem poznala další organizátory a více se zorientovala v celé struktuře týmu,“ podělila se o své zkušenosti Natálie Vosmíková. Zároveň dodala: „Už se nemůžu dočkat vánočních koncertů, kterých je letos dokonce o něco víc!“