Hudba pomáhá

„Baví mě, že nám hudba dává šanci, díky které můžeme zpříjemnit a zkvalitnit život handicapovaným dětem a jejich rodinám”

V průběhu festivalu má mnoho funkcí a její pozice v týmu je velmi různorodá. Gabča Špinarová pracuje na festivalu především jako vedoucí produkce, což znamená, že se společně s dalšími členy týmu snaží vytvářet prostředí, kde se bude návštěvníkům líbit.

Kromě toho se také stará o rodiny, které jsme podpořili během minulých ročníků, udržuje s nimi kontakt a zjišťuje, jak se jim daří a co je u nich nového.

Gabča momentálně studuje doktorský program oboru speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Z předchozího studia má kompetence jako speciální pedagog v oboru tyflopedie a psychopedie, ale také jako učitelka hudební výchovy. „Pracovala jsem i jako asistent pedagoga na škole pro mimořádně nadané děti. Myslím si, že mé vzdělání mi dodává určité předpoklady k tomu, abych svou pozici v týmu Hudba pomáhá, zejména v oblasti péče o rodiny, mohla vykonávat lépe,“ říká.

Přestože kvůli studiu a práci tráví Gabča mnoho času v Olomouci, na náš festival si vždycky volnou chvíli najde. „Pomáhá mi v tom především obrovská podpora ze strany ostatních členů týmu. Jeden člověk by takovou práci zvládal těžko, ale protože mám kolem sebe spoustu kamarádů a pomocníků, je snazší realizovat festival i na dálku,“ popisuje Gabča.

Ve volném čase Gabča ráda objevuje nové věci, nová místa a nové okamžiky. „Mám spoustu snů a jediným z nich je být šťastná. V tom mi pomáhají všichni ti báječní lidé, které okolo sebe mám. Moji přátelé a má rodina. Čas trávený s nimi je pro mě ten nejlepší odpočinek, ten nejlépe strávený volný čas. Ať už děláme cokoliv nebo jsme kdekoliv, cítím se tam šťastná a je vlastně jedno jestli někam cestujeme nebo se jen tak potloukám po našich loukách a polích. Hlavně, že jsme spolu.“

K festivalu se Gabča dostala před několika lety společně s partou přátel z Morašic. Projekt Hudba pomáhá je podle ní nejen akce, kde lidé dobrovolně a upřímně pomáhají, ale také možnost k osvětě společnosti. „Informovanost společnosti je velmi podstatná pro pořádání našeho festivalu. Nejenže chceme, aby se lidé na koncertech bavili, ale také chceme, aby přišli a aby věděli, komu budou jejich peníze věnovány. Aby si uvědomili, že každá koruna se počítá a že jejich příspěvek je velmi cenný,“ říká.

Festival zaznamenal v průběhu let velké změny. Jednou z nich je i dílčí projekt s názvem Hudba jede na výlet, ve kterém se Gabča také angažuje. Podle ní se jedná o akci, kde se dá skloubit kontakt s podpořenými rodinami, organizačním týmem a veřejností: „Chceme tak lépe poznat lidi, kteří mají chuť pomáhat dětem s postižením a jejich rodinám. Zároveň se ale snažíme o to, abychom zprostředkovali sociální kontakt rodinám, které se mnohdy do společnosti jen tak nedostanou. Jedná se tedy o podnikání společných akcí, které stmelují lidi, vytvářejí nová přátelství a zapojují podpořené rodiny do dění společnosti.“

A co by Gabča vzkázala všem návštěvníkům našeho festivalu? „Děkujeme za to, že vás máme. Bez vaší pomoci a podpory by nemohl existovat a mnoho dětí s postižením by nemělo dostatečné prostředky na to, aby se zlepšila kvalita jejich života. Možná, že si mnoho z vás ani neuvědomuje, jak je tahle finanční i psychická pomoc důležitá. Pro rodinu s dítětem, které má jakékoliv postižení, je to velmi cenná věc. Moc si vážíme vaší pomoci a děkujeme, že nám pomáháte dělat lidi okolo nás šťastnější.“