Hudba pomáhá

Hudba pro Michalku – 2008

Jaký byl program?
20.9. – SKA večervystoupí kapely: 

JO!SKA, PSISKAPSY, SKA´N´DAAL

27.9. – Alternativní hudba a world music

KRAJDA BLUES, LOS HONGOS, DOUBLE BUBBLE, TRIO DE JANEIRO

4.10. – Český rock

DĚDOVY BLECHY, BAREVNÝ NÁTĚR, ZNOUZECTNOST

Jako doprovodný program pro Vás byly předvedeny prezentace o životě handicapovaných, čajovnu, vegetariánskou i nevegetariánskou kuchyni, točené pivo, točenou kofolu atd.

Večery začali vždy od 18:00 a vstupné bylo na každý večer 50,-Kč. Zavedli jsme pojem „minimální vstupné“, čímž je myšleno, že budeme velmi rádi, když podpoříte naše koncerty i vyšší částkou a podpoříte tak benefiční záměr celé akce. Jsme Vám za to velmi vděční!

Za pořadatele festivalu, Vojta Sedláček

Přátelé, i přes to, že náklady na letošní ročník festivalu byly trojnásobně vyšší než minulý rok, výtěžek Hudba pomáhá – Hudba pro Michalku činí 24.465,- Kč.

Díky Vám. Už se moc těšíme na přístí ročník!

Projekt

Cílem hudebního benefičního festivalu Hudba pomáhá – Hudba pro Michalku je seznámit širokou veřejnost s problematikou handicapovaných a oživit kulturní dění ve městě. Dále je plánováno získat finanční prostředky na nákup speciálního notebooku pro dívku, která je od narození nevidomá. Jedná se o druhý ročník festivalu Hudba pomáhá. V minulém roce se uskutečnil festival Hudba pro Šimona, jenž se setkal s velkým úspěchem a pro handicapovaného chlapce byl získán výtěžek bezmála 25.000,- Kč. Tento ročník bude koncipován do tří žánrově oddělených večerů a proběhne v Chocni v baráčnické Rychtě. Tři tematické večery se uskuteční na přelomu září a října 2008.

O Michalce

Naše dcera Michaelka se nám narodila po tříletém manželství jako chtěné, plánované, milované a toužebně očekávané dítě 9. března 1999. Nikdo netušil jak krutou diagnózu si přinesla na svět. První měsíce a první rok jejího života provázela léčba na očním oddělení a onkologie v dětské fakultní nemocnici v Brně. Pro záchranu jejího života bylo nesmírně nutné podstoupit operaci, při níž jí musely být vyoperovány obě oči. Tím se její svět propadl do tmy.

V současné době navštěvuje třetí třídu Základní školy ve Skořenicích. Školu zvládá se samými jedničkami. Je úžasně samostatná, pečlivá, svědomitá a učí se moc ráda. Po rozvodu rodičů žije s maminkou a mladší sestrou a každý říká, že je vedena všechna čest. Je slušná a zdvořilá, kamarádská, ráda se směje a je veselá. Jak bývá u smyslů dobrým zvykem, když něco uberou, na druhé straně přidají.

Michaelka má velice dobrý hudební sluch, krásně a čistě zpívá. Od mateřské školy zvládá hru na flétnu, má elektronické varhany, na které dokáže zahrát spoustu písniček. Melodii, kterou zaslechne, a která se jí zalíbí, vytrvale zkouší zahrát, až se jí to povede. Má úžasnou paměť. Rádi bychom jí dopřáli návštěvu LŠU a umožnili ji tak hru na klavír, ale k tomu by bylo třeba zakoupit jí domů pianino. Je to finančně náročná záležitost, a tak se s prosbou obracíme na pana Vojtěcha Sedláčka, zda by bylo možné pro Michaelku tímto způsobem požádat o finanční příspěvek. Děkujeme moc Vám všem, co pomáháte v podobných případech takovýmto dětem. Za školu, tř.učitelku, řed.školy a za rodiče.

Jana Moravcová maminka Michaelky.